Image

Kanalizacja zewn. - Rury PVC-u ze ścianką z rdzeniem spienionym

Rury kanalizacji zewnętrznej z PVC-u z rdzeniem spienionym występują w trzech klasach sztywności obwodowej (SN8, SN4 i SN2), co umożliwia optymalny dobór w zależności od warunków obciążenia. Szerokie portfolio kształtek ułatwia konstruowanie wielu schematów sieci kanalizacyjnych, a także łączenia z systemami z innych materiałów. Zakres średnic DN/OD 110-500mm. Rury te spełniają wymagania normy PN-EN 13476-2 (kl. S i N) oraz aprobaty technicznej ITB (kl. L).

Kanalizacja zewn. - Rury PVC-u ze ścianką litą

Rury kanalizacji zewnętrznej z PVC-u ze ścianką litą produkowane są w dwóch klasach sztywności obwodowej (SN8, SN4 ), co umożliwia optymalny dobór w zależności od warunków obciążenia. Szerokie portfolio kształtek systemowych ułatwia konstruowanie wielu schematów sieci kanalizacyjnych, a także łączenia z systemami z innych materiałów. Zakres średnic DN/OD 110-500mm. Rury spełniają wymagania normy PN-EN 1401-1.

100-letnia trwałość

Doskonała elastyczność rur i kształtek z PVC-u umożliwia współpracę z otaczającym gruntem, dzięki czemu system odporny jest na ruchy podłoża bez utraty szczelności, bardzo dobrze wytrzymuje obciążenia statyczne i dynamiczne (np. od intensywnego ruchu drogowego). W rezultacie trwałość systemu z PVC-U przekracza 100 lat.